Close

RÄDDA NATTÅGEN

Tack vare alla ni 57 000 som hittills skrivit under för att rädda nattågen har Trafikverket beslutat att låta nattågen till och från norra Norrland rulla vidare i samma omfattning som idag. Nu fortsätter vi kämpa för att rädda nattågen även i Jämtland.

Hjälp oss samla in ännu fler namn så ska vi se till att regeringen får veta vad vi vill!

STF lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) PUL. Du kan när som ta del av de uppgifter vi har om dig.

Vi lovar att se till att din och andras röster hörs till regeringen, riksdagen och SJ.

Vi vill att regeringen står upp för turismen och en ökad hållbarhet

Vi vill att regeringen ställer mer långsiktiga krav på tågoperatörerna

Vi vill att regeringen står upp för nattågen  

Skriv under STFs upprop!

Nattåg har en framtid; de är miljösmarta, tidseffektiva och jobbskapande

Nattågstrafiken till norra Sverige har misskötts på flera sätt. Antalet resande har därmed minskat och nu har SJ beslutat att sluta köra nattåg till Jämtland reguljärt. Istället lappar man och lagar genom att köra nattåg vissa veckor om året, vissa dagar i veckan på ett sätt som vi är rädda snarare förvirrar än ger bra tågförbindelser. Med bättre service, bättre bokningssystem och smartare tidtabell kan nattåg bli en hit. Precis som det blivit på andra sträckor. Nattågen är tidseffektiva och miljösmarta.

Vad handlar det om?

Detta vill STF

Vi vill att regeringen utreder frågan mer noggrant än vad SJ har gjort. Ta med miljöaspekter och jobbskapandet i kalkylerna, inte bara det företagsekonomiska perspektivet för SJ. Staten måste skapa möjligheter för turismen i norr. Ett första steg är att regeringen begär in en analys av nedläggningen som tar hänsyn till miljökostnader och konsekvenserna för fjällturismen.

Därför reagerar STF

STF arbetar för hållbar turism i Sverige. Vi har boenden runt om i norra Sverige för att tillgängliggöra fjällvärlden och äventyret för så många som möjligt. Transporterna dit är avgörande för att göra äventyret Sverige möjligt. Transporterna är också en viktig del i utvecklingen av en hållbar turism. Infrastrukturen ska frigöra snarare än begränsa 

möjligheterna för en levande landsbygd. Vi måste reagera när Sverige får sämre förutsättningar.


STF vill få människor att upptäcka Sverige. Vi vill värna om och utveckla våra unika miljöer samt guida och inspirera till stora och små äventyr kring våra ungefär 300 boenden. STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 240 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre upp på fjället. Bli medlem på www.svenskaturistforeningen.se och stöd vårt arbete så att du och andra kan upptäcka Sverige, både idag och i morgon

Om STF